Mental træning .. hvad er det?

Mentaltræning – virker det for mig? 

Mentaltræningdet er en metode til at skabe forandringer. Og de forandringer kan ske i både dit bevidste og i dit ubevidste sind hvor mønstre kan ændres eller fjernes. Du bliver guidet gennem en visualisering, der klarlægger din nuværende situation. Du får styrket dine fremtidige mål, og du får en klarhed om, hvordan du opnår dem.

Du kan være god på træningsbanen. Kan du ikke præstere det samme under turneringer, så kan det tyde på, at det mentale ikke er på plads. At kunne bevare roen og holde fokus i pressede situationer er afgørende for at kunne vinde.

Mentaltræningen arbejder med din vindermentalitet og din tro på egne kvaliteter. Via coaching og brug af hypnose kan mentaltræningen lære dig at tackle præstationsangst, udvikle en adfærd, der gør dig sikker, samt skabe positiv opmærksomhed omkring din person.

Mentaltræningen går ud på at skabe den ønskede præstation i hovedet på dig, før du faktisk udfører den.

Billede af mental træning coaching hypnose

Julie Tvede

De mentale blokeringer, negative følelser, billeder og tanker, de gør, at dit fokus rettes imod det der kan gå galt. Dermed opbygges barrierer fremfor mulige løsninger.

Du lærer via coaching og anvendelsen af hypnose at komme i en koncentrationsfase, der kan forberede dig og din hjerne på den ønskede fremtidige situation. Det kan betyde, at du må ændre på dine overbevisninger, her kan NLP hjælpe. At være tryg ved situationen – det betyder, at der kan præsteres optimalt. Her kan visualisering med stor fordel anvendes. Du skal se dig selv i situationen – du skal se dig selv præstere optimalt. Du skal opleve denne situation igen og igen – og for hver gang bliver du mere tryg og sikker i situationen.

Coaching klarlægger dine nuværende tilstand og får præciseret dine mål

Mental træning gør dig stærkere og mere selvsikker

Hypnose kan ændre eller helt fjerne de mønstre, som din underbevidsthed indtil nu har styret dig med